1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website, Jumi;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de lezer: de lezer (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die jij bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De foto’s zijn zelf gemaakt door Jumi of haar redactieleden. De teksten zijn zelf geschreven door Jumi of haar redactieleden.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor mogelijke negatieve food ervaringen van de lezer. Ditzelfde geldt ook voor de categorie entertainment. Kijken, luisteren, lezen en doen is op eigen risico.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per email aan de eigenaar te worden verzocht.